W JAKI SPOSÓB STOSOWAĆ WIEŻE ID15?

Podpory ramowe ID 15, zwane także wieżami ID 15, należą do najczęściej stosowanych systemów podpór na świecie. Umożliwiają bezpieczne przenoszenie zakładanych obciążeń na podłoże. Jak powinno się stosować wieże ID 15, aby praca z ich wykorzystaniem przebiegała w efektywny i bezpieczny sposób?

ZASTOSOWANIE WIEŻ ID 15

Wieże ID 15 są idealnym wyborem w przypadku konieczności przeniesienia dużych obciążeń – zwłaszcza przy różnych wartościach obciążeń działających na poszczególne wieże oraz na niewielkich przestrzeniach. Maksymalna nośność możliwa do uzyskania za ich pomocą wynosi 180 kN na wieżę (45 kN na nogę). Podpory ramowe ID 15 pozwalają na przeniesienie obciążeń od obiektu, urządzeń i wyposażenia wynikających z procesu budowy, utrzymania, zmian lub rozbiórki obiektów. Umożliwiają również przeniesienie obciążeń od świeżo ułożonego betonu aż do osiągnięcia przez zabetonowany element wystarczającej wytrzymałości i uzyskania przez konstrukcję samonośności. Po usztywnieniu za pomocą stężenia z rur rusztowaniowych i złączy mogą być stosowane w roli rusztowania przestrzennego.

PRAWIDŁOWY MONTAŻ PODPÓR RAMOWYCH ID 15

W skład systemu podpory ramowej ID 15 wchodzi jedynie 6 elementów podstawowych: głowica śrubowa ID 38/52, podstawka śrubowa ID 38/52, rama końcowa ID 10, rama zwykła ID 100, rama zwykła ID 133 oraz stężenie ID. Są one wystarczające do uzyskania każdej pożądanej wysokości. Przed montażem podporu ramowej ID 15 należy sprawdzić elementy pod względem kompletności i stanu technicznego, a potem ułożyć w uporządkowany sposób. Jest to szczególnie zalecane, gdy stosowane są wieże używane. Jeśli dany element jest uszkodzony, najlepiej odłożyć go w inne miejsce, a następnie zamówić części zamienne. W przypadku przebudowy nieużywane elementy powinno się składować oddzielnie. W razie potrzeby należy przeszkolić pracowników ze sposobu prawidłowego montażu podpór.