JAK STOSOWAĆ PODPORY BUDOWLANE?

Podpory budowlane to elementy pomocnicze stosowane do podpierania systemów szalunków stropowych. Przenoszą na podłoże obciążenia, którym są poddawane podczas betonowania, oraz działają jako podpora do momentu oddania konstrukcji do użytku. Cechują się teleskopową budową, dzięki czemu można łatwo zmieniać ich wysokość, co umożliwia ich ustawienie na wymaganej wysokości. Jak prawidłowo stosuje się podpory budowlane?

OBLICZENIE NIEZBĘDNEJ LICZBY PODPÓR

Przy doborze podpór budowlanych należy dokonać kilku obliczeń. Najpierw trzeba ustalić obciążenie działające na metr kwadratowy, które będą musiały utrzymać podpory. Warto pamiętać, aby do masy samej płyty dodać przeciążenie związane z wykonaniem (masę pracowników, szalunku). Następnie należy sprawdzić w tabeli, jaką nośność mają dane podpory przy wysokości roboczej, na której będą pracować na budowie. Po ustaleniu powyższych danych można obliczyć niezbędną liczbę podpór, która pozwoli na wykonanie szalunku.

MONTAŻ PODPÓR W MIEJSCU BUDOWY

Po wypożyczeniu lub kupnie niezbędnej liczby podpór można przystąpić do ich rozstawienia w miejscu montażu szalunku. Pierwszym etapem pracy jest zamocowanie głowic krzyżowych na podporach. Następnie należy rozsunąć podpory na żądaną wysokość przy użyciu nakrętki i zablokować je. Kolejnym krokiem jest ustawienie trójnogów. Stosuje się co najmniej cztery sztuki w poszczególnych narożach pomieszczenia. Następnie należy rozstawić podpory budowlane zgodnie z danymi zawartymi w tabeli rozstawu podpór lub projektem technicznym.

Na tak rozstawionych podporach można układać dźwigary podłużne. Powinny one wystawać kilka centymetrów poza oś pionową podpory. W miejscach nakładania się dźwigarów pod względem długości należy obrócić głowice o 90°, aby dwa dźwigary ułożyły się równolegle obok siebie w jedną głowicę. Następnie należy wyrównać poziom szalunku za pomocą nakrętki na podporze. Kolejne kroki to rozstawienie podpór z głowicami pośrednimi zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli rozstawu podpór oraz ułożenie dźwigarów poprzecznych i sklejki. Po wykonaniu ostatecznej niwelacji i pokryciu sklejki płynem antyadhezyjnym można przystąpić do wylewania mieszanki betonowej.