JAK BEZPIECZNIE UŁOŻYĆ DŹWIGARY?

Dźwigary, zwane również dokami budowlanymi lub szalunkowymi, to elementy konstrukcyjne, które są niezbędnymi komponentami systemów szalunków stropowych. Służą do przenoszenia obciążenia dachu na podpory. Wykonuje się je najczęściej z drewna, ale spotyka się także dźwigary stalowe czy żelbetowe. Poniżej przedstawiamy sposób bezpiecznego ułożenia dźwigarów w standardowym systemie dźwigarowo-podporowym, obejmującym podpory budowlane, dźwigary drewniane H20, głowice i trójnogi.

USTAWIANIE PODPÓR STROPOWYCH

Przed rozpoczęciem układania dźwigarów niezbędne jest ustawienie podpór stropowych. Należy rozmierzyć ustawienie podpór i zgrubnie ustawić na wysokości podporę stropową przy pomocy pałąka wtykowego. Następnie należy włożyć głowicę opuszczalną do podpory stropowej, uważając na pozycję opuszczania, oraz ustawić trójnóg. Kolejnym krokiem jest ustawienie podpory stropowej w trójnogu i zamocowanie jej przy pomocy zacisku. W trakcie ustawiania trójnogów w narożnikach lub przy ścianie, jeśli nie mogą być one kompletnie otworzone, najlepiej zamocować trójnóg do innej podpory stropowej, przy której całkowite otworzenie nóg jest możliwe.

UKŁADANIE DŹWIGARÓW GŁÓWNYCH

Dźwigary główne wkłada się do głowic opuszczalnych przy użyciu wideł montażowych. W głowicach opuszczalnych można umieścić zarówno pojedyncze doki budowlane (przy słupach krawędziowych), jak i podwójne dźwigary (przy nakładaniu się na siebie). W celu uniknięcia przeciążenia systemu należy zadbać o centralne przyłożenie obciążenia. Następnym etapem jest wypoziomowanie dźwigarów głównych na wysokość stropu.

UKŁADANIE DŹWIGARÓW POPRZECZNYCH I PODPÓR POŚREDNICH

Dźwigary poprzeczne układa się z zakładem z wykorzystaniem wideł do dźwigarów. Jeżeli poszycie będzie montowane od dołu, należy rozmieścić dźwigary w taki sposób, aby możliwe było układanie sklejki. Następnie należy ustawić podpory pośrednie i ustabilizować je, nakładając głowicę utrzymującą na wewnętrzną rurę podpory stropowej oraz zabezpieczając ją przy pomocy stalowego pałąka sprężystego. Kolejnym krokiem jest układanie sklejki szalunkowej. W celu uchronienia dźwigarów poprzecznych przed wywróceniem się można wykorzystać zabezpieczenia do dźwigarów poprzecznych.